SRS Advokatfirma AS

Fremtidsfullmakt

Alle som har passert myndighetsalderen har i utgangspunktet det man kaller rettslig handleevne, dvs. at man kan forplikte seg rettslig, for eksempel ved å inngå avtaler. Hvis en persons mentale kapasitet blir redusert, for eksempel på grunn av aldersbetinget demens eller alvorlig svekket helbred kan dette medføre bortfall av den rettslige handleevnen. I slike tilfeller […]

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler anbefales for å lage skreddersydde løsninger aksjonærene i mellom på områder hvor verken aksjeloven eller selskapets vedtekter gir noen optimal løsning eller ikke gir noen løsning i det hele tatt. De vil dermed utfylle lov og vedtekter.  En aksjonæravtale er også enklere å oppdatere løpende enn selskapets vedtekter.  I tillegg er en aksjonæravtale normalt […]

Nedbemanning – pass på å ikke trå feil

Nedbemanning er ofte et nødvendig virkemiddel i en omstillingsprosess. Nedbemanningsprosesser berører virksomheten og de ansatte på en inngripende måte og kan ramme den enkelte meget hardt. Ansatte i Norge har imidlertid et sterkt stillingsvern og det er strenge og detaljerte regler i lov og tariffavtaler som må følges ved nedbemanningsprosesser.  Dersom rett prosedyre ikke blir […]