SRS Advokatfirma AS

Nedbemanning – pass på å ikke trå feil

Nedbemanning er ofte et nødvendig virkemiddel i en omstillingsprosess. Nedbemanningsprosesser berører virksomheten og de ansatte på en inngripende måte og kan ramme den enkelte meget hardt. Ansatte i Norge har imidlertid et sterkt stillingsvern og det er strenge og detaljerte regler i lov og tariffavtaler som må følges ved nedbemanningsprosesser.  Dersom rett prosedyre ikke blir […]