SRS Advokatfirma AS

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler anbefales for å lage skreddersydde løsninger aksjonærene i mellom på områder hvor verken aksjeloven eller selskapets vedtekter gir noen optimal løsning eller ikke gir noen løsning i det hele tatt. De vil dermed utfylle lov og vedtekter.  En aksjonæravtale er også enklere å oppdatere løpende enn selskapets vedtekter.  I tillegg er en aksjonæravtale normalt […]