SRS Advokatfirma AS

Om oss

Vi er et lite advokatfirma med store ambisjoner

Vår ambisjon er å alltid kunne hjelpe deg videre. Det er viktig for oss å bistå din bedrift eller deg som privatperson på en måte som er tilpasset risikoen ved saken og rasjonell bruk av dine ressurser. Vi legger vekt på langsiktige personlige relasjoner.  Vi samarbeider med andre advokatfirmaer når det gjelder områder vi ikke har kompetanse eller kapasitet, for å sørge for at du som klient skal motta den mest optimale bistanden. Vi driver kostnadseffektivt og med moderne hjelpemidler. Det kommer kundene til gode i form av lavere timepriser.

Vår bakgrunn som generalist innen forretningsjus med erfaring både fra advokatfirma og som juridisk direktør gjør at vi også vil være et reelt alternativ til å ansette egen intern juridisk kompetanse for bedrifter for virksomheter som ikke har behov for kompetanse på full tid. Se nærmere om dette under fagområdet Forretningsjus eller ta kontakt via kontaktskjemaet.

Ved å bruke SRS Advokatfirma AS får du:

  • Personlig oppfølging med vekt på praktiske løsninger
  • Kompetanse i forretningsjus, arbeidsrett, personvern og privatrett på samme sted
  • Lavere kostnader sammenliknet med hva de store advokatfirmaene tilby

Advokaten

Advokat Sven Skinnemoen er utdannet jurist i 1998 og fikk advokatbevilling i 2003. Han har allsidig juridisk bakgrunn blant annet som advokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS), KPMG Law og som advokat og juridisk direktør i EY (Ernst & Young AS).  

Han har spesialfag i selskapsrett og har særlig erfaring innen kontraktsrett, arbeidsrett, personvern og generell forretningsjus. Han har også bakgrunn som Data Privacy Officer (Personvernombud). Advokat Sven Skinnemoen har også erfaring fra behandling av stort antall konkursbo. Videre har han erfaring som forsvarer i straffesaker. Han hjelper både privatpersoner og bedrifter med å forhandle frem gode løsninger innen mange ulike rettsområder.

Sven Skinnmoen - Om oss - SRS Advokatfirma AS

Priser

Vår veiledende timepris for næringslivsklienter er fra kr 2.450 til kr 3.100 pr time med tillegg av merverdiavgift. 

For privatpersoner er veiledende timepris kr 2.650 inkludert merverdiavgift. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter).

Konkret sats fremkommer av oppdragsbekreftelsen. For klart avgrensede oppdrag kan det i noen tilfelle avtales fastpris. Prisene kan endres med 1 måneds varsel.